Dokumenttagg: livbolag

Sveriges marknadsledande livbolag 2018

Sak & Liv har gjort en sammanställning av hur volymen av inbetalade premier har utvecklats i de största livbolagen. Rapporten visar att Alecta — kanske inte helt förvånande — fortfarande är det största livbolaget på marknaden. Det livbolag som ökade mest i marknadsandel under förra året är — kanske mer otippat — Nordnet Pensionsförsäkring.