Dokumenttagg: LÖF

LÖF handlar upp sjukvårdsförsäkring

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, LÖF, genomför i samarbete med Söderberg & Partners en upphandling av sjukvårdsförsäkring. Anbuden ska avse perioden 1 april 2019 till 31 december 2022, med möjlighet till förlängning till och med år 2024.