Dokumenttagg: löneskatt

Skatteverkets beslut om SAS pensionskostnader

Skatteverket har efter en förnyad genomgång av underlaget för SAS deklarerade pensionskostnader inkomståret 2015 kommit fram till att SAS bör betala in ytterligare drygt 1 miljon kronor i avkastningsskatt, särskild löneskatt och skattetillägg.