Dokumenttagg: Maiden

Beslutet om varning mot Maiden Life

FI offentliggjorde den 23 juni att Maiden Life fått en varning och en sanktionsavgift på 5,5 miljoner kronor bland annat sedan bolaget brutit mot regeln att huvudkontoret ska vara placerat i Sverige.