Dokumenttagg: Mattsson

HD:s dom i Connecta-målet

Högsta domstolen meddelade den 11 juli dom i Connectamålet, som gäller vilken verksamhet hos en försäkringsförmedlare som kan anses utgöra förmedlarverksamhet och därmed också omfattas av ansvarförsäkringen. HD går på EU-domstolens linje, vilket innebär att förmedlarens kunder har rätt till ersättning ur ansvarsförsäkringen.

HD:s dom i Mattsson-målet

Den 11 juli kom HD:s dom i det uppmärksammade Mattsson-målet, som handlar om vad i en försäkringsförmedlares verksamhet som utgör försäkringsförmedling och därmed också kan medföra ersättning ur ansvarsförsäkringen. HD går på EU-domstolens linje, vilket i detta fall innebär att kunden har rätt till ersättning ur försäkringen.