Dokumenttagg: Moderna Försäkringar

Dom i Högsta domstolen i tvisten mellan Göta Lejon och Moderna

Högsta domstolen meddelade den 15 oktober dom i målet där Göta Lejon stämt Moderna Försäkringar i en tvist om ersättning efter två spårvagnsolyckor i Göteborg. Tvisten har bland annat handlat om det frågan ifall det har förelegat preskription för Göta Lejons ersättningskrav mot Moderna.

Moderna vann i tvist om brand hos cateringfirma

Moderna Försäkringar har vunnit en tvist vid Stockholms tingsrätt där ett cateringföretag stämt försäkringsbolaget för att få ut skadeersättning på 5,4 miljoner kronor efter en brand i Solna år 2017.