Dokumenttagg: Näringsdepartementet

Slopat gruppundantag för konkurrensbegränsande avtal inom försäkringssektorn

EU-kommissionen överväger att slopa gruppundantaget för konkurrensbegränsande avtal inom försäkringssektorn. Näringsdepartementet har tagit fram en promemoria som föreslår anpassningar i den svenska lagstiftningen, med utgångspunkt från EU-kommissionens preliminära ställningstagande. Promemorian skickades ut på remiss den 24 november.