Dokumenttagg: Nomor

Nomor vann mot FI i domstol om försäkringsrörelse

Förvaltningsrätten i Stockholm meddelade den 16 april i en dom att viss planerad verksamhet i skadedjursbekämpningsföretaget inte utgör försäkringsrörelse i lagens mening. Därmed ändrar domstolen ett tidigare beslut i Finansinspektionen.