Dokumenttagg: Nord Fondkommission

Nord Fondkommissions stämning mot Alpcot

Nord Fondkommission — namnändrat till Granruskan AB — har tillsammans med moderbolaget Xsave AB stämt Alpcot för utebliven betalning av delar av köpeskillingen efter den affär i höstas då Alpcot bland annat förvärvade Nords kunddepåer.

Stämning mot Nord Fondkommission

En stämningsansökan har kommit till Stockholms tingsrätt, där en missnöjd kund till CV & Partners AB — ombud till Nord Fondkommission — kräver skadestånd efter rådgivning om en investering som inte motsvarat förväntningarna.