Dokumenttagg: Nord

Klagomål till FI på Nord-Alpcot-affären (2)

Finansinspektionen har fått in klagomål från kunder och ombud efter den affär där Alpcot har tagit över kunddepåerna från Nord Fondkommission. Här är ett klagomål från en av Nords tidigare depåkunder.

Klagomål till FI på Nord-Alpcot-affären (1)

Finansinspektionen har fått in klagomål från kunder och ombud efter den affär där Alpcot har tagit över kunddepåerna från Nord Fondkommission. Här är ett klagomål från ett av Nords tidigare ombud.