Dokumenttagg: Nordnet

FI-sanktion mot Nordnet

Finansinspektionen har beslutat om en sanktion på 250 000 kronor för Nordnet för att banken alltför sent anmält att det totala innehavet av aktier i företag överskridit flaggningsgränser.