Dokumenttagg: ombildning

Folksams kommentar till KPMG:s rapporter

Folksam har lämnat en kommentar till finansdepartementet om de båda rapporter som tagits fram av KPMG på uppdrag av Folksam om konsekvenserna för försäkringsbolag och för staten vid ombildning av livförsäkringsbolag till tjänstepensionsbolag.

Lagrådsremiss om corona-regler för ombildning av pensionskassor

Regeringen har skickat över en lagrådsremiss med den föreslagna lagstiftningen som ska göra det möjligt att ombilda pensionskassor till tjänstepensionsföretag, trots att de inte uppfyller kraven fullt ut när det gäller kapitalkraven. Lagstiftningen har föranletts av volatiliteten på kapitalmarknaderna under corona-krisen.