Dokumenttagg: Opel

ARN:s beslut i ärendet med If/Opel Försäkring

Allmänna reklamationsnämnden fattade i december beslut i ett ärende där If/Opel Försäkring nekat en försäkringstagare full skadeersättning mot bakgrund av att han ansågs ha brutit mot föreskrifter om frekvensen för garantin.