Dokumenttagg: Oscar Sjöstedt

SD-motion om miljömässiga krav på infrastrukturinvesteringar

I en motion från riksdagsledamöter för Sverigedemokraterna krävs att riksdagen avslår förslaget om lägre kapitalkrav för infrastrukturinvesteringar som uppfyller miljömässig hållbarhet. Istället bör Sverige avvakta EU:s regelverk om taxonomin, menar SD-motionärerna.