Dokumenttagg: På torsdagen publicerade regeringen en lagrådsremiss om fondfaktablad och tidsfrist vid delning av en fond