Dokumenttagg: pensionsavdrag

HFD-dom i mål om avdrag för pensionskostnader i utlandet

Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat dom i ett mål som gäller avdrag för kostnader för tryggande av pensionsutfästelser ska tillämpas på utfästelser till anställda i en utländsk filial, tryggade enligt en pensionsordning i det land där filialen är etablerad.