Dokumenttagg: pensionsavgångar

SPV:s rapport om pensionsavgångar i staten

SPV har lämnat en rapport om pensionsavgångar i staten till regeringen. Av rapporten framgår bland annat att det är en ökning av personer som tar ut sin pension före 65 års ålder. Störst är ökningen hos polisen. Samtidigt ökar också antalet personer som tar ut sin pension först vid 67 års ålder.