Dokumenttagg: pensionsraset

Forenas rapport om pensionsraset

Forena har publicerat en rapport om pensionsraset, där man jämför utfallet i pension i Sveriges samtliga län för personer som är födda år 1953 och som år 2019 tog ut hel allmän ålderspension. Rapporten baseras på registerbearbetning av SCB på uppdrag av Forena.