Dokumenttagg: Portugal

Sveriges nya skatteavtal med Portugal

Skattefria utbetalningar av tjänstepension till personer bosatta i Portugal ska stoppas genom ett nytt skatteavtal mellan Sverige och Portugal.  Avtalet träder i kraft tidigast i januari 2020.