Dokumenttagg: preskription

Högsta domstolens dom om preskription efter brandskada

Hur preciserad måste en skadeanmälan vara för att preskriptionstiden ska avbrytas? Den frågan har prövats av Högsta domstolen i ett mål som gäller en kioskbrand i Trollhättan. Länsförsäkringar Älvsborg hade överklagat en dom i ärendet till HD eftersom man ansåg att skadeanmälan inte var tillräckligt preciserad. HD går i domen på kioskägarens linje.