Dokumenttagg: Protector

ARN:s beslut om Protector

Allmänna reklamationsnämnden har fattat beslut i ett ärende där en försäkringstagare krävt ytterligare skadeersättning från Protector efter en kollision med en bil,