Dokumenttagg: prövningstillstånd

HFD:s PT för Kyrkans Centralfond

Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat prövningstillstånd för Kyrkans Centralfond i Finland i ett mål där fonden menar att svensk lagstiftning missgynnar utländska pensionsfonder.

HD gav PT för Länsförsäkringar Kalmar

Länsförsäkringar Kalmar har fått prövningstillstånd i Högsta domstolen för en fråga som gäller tolkningen av Försäkringsavtalslagen, och huruvida lagen tillåter ett avtalsvillkor som helt utesluter automatisk förnyelse av en konsumentförsäkring.