Dokumenttagg: remissvar

SFM:s remissvar om flyttavgifter

Svenska Försäkringsförmedlares förening lämnade den 11 maj sitt remissvar på promemorian Avgifter vid återköp och flytt av fond- och depåförsäkringar.