Dokumenttagg: riksdagsmotion

V-motion om höjda kapitalkrav för fossila investeringar

I en riksdagsmotion kräver flera företrädare för Vänsterpartiet att försäkringsbolags investeringar i tillgångar kopplade till fossil energi ska medföra höjda kapitalkrav än andra typer av investeringar. Motionärerna vill också höja miljökraven på infrastrukturinvesteringar som ger lägre kapitalkrav.