Dokumenttagg: riksgälden

Ramverk för statliga gröna obligationer

Regeringen publicerade den 5 juni ett ramverk för statligt utfärdade gröna obligationer: Ramverk och förteckning över berättigade utgifter för Riksgäldskontorets emission av statliga gröna obligationer.