Dokumenttagg: riktålder

Diskussionen om åldern vid pensionsprognoser

En arbetsgrupp skapades under våren för att diskutera vilken pensionsålder som ska användas i framtiden vid pensionsprognoser, i första hand från minPension. Här kan du ta del av Svensk Försäkrings beskrivning av förutsättningarna vid ett möte i gruppen.

Införande av riktålder och höjd lägstaålder för pension

Regeringen föreslår i en proposition att det i socialförsäkringsbalken ska införas ett nytt åldersbegrepp benämnt riktålder för pension. Samtidigt föreslås att åldersgränsen när inkomstgrundad ålderspension tidigast kan lämnas ska höjas från 61 till 62 år.