Dokumenttagg: RSA

Danska Trygs bud på RSA

Tryg Forsikring aviserade den 5 november att man tillsammans med kanadensiska Intact lägger ett bud på brittiska RSA, där bland annat Codan/Trygg-Hansa ingår.

RSA:s preliminära resultat för 2018

RSA presenterade den 28 februari sin preliminära resultatrapport för 2018. Av den framgår att combined ratio för Codan/Trygg-Hansa under året steg till 86,8 procent, jämfört med 82,9 procent 2017.