Dokumenttagg: ryms inom-regeln

HFD:s dom den 2 april om ryms inom-regeln

Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom från den 2 april 2019 bekräftat att man vid beräkning av ryms-inom-regeln inte ska ta hänsyn till om arbetsgivaren även utfäster kompensation för bortfall av allmän pension.

HFD-dom från juli 2018 om ryms inom-regeln

Vid bedömningen av om arbetsgivares utfästelse om avgångspension fram till 65 års ålder ryms inom allmän pensionsplan ska inte beaktas av arbetsgivaren samtidigt utfäst kompensation för bortfall av allmän pension som utfaller därefter. Det framgår av en dom i Högsta förvaltningsdomstolen den 3 juli 2018.