Dokumenttagg: sambo

HD:s dom om definition av sambo

Högsta domstolen har meddelat dom i ett mål som avser definition av sambo i sambolagens mening, vilket även påverkar vem som har rätt till ersättning ur en grupplivförsäkring.