Dokumenttagg: självkörande bilar

Ds om ansvarsfrågan för självkörande bilar

Regeringen har publicerat en departementspromemoria om ansvarsfrågan för självkörande fordon, med bland annat förslag för att att ge förutsättningar för regelverk för fordon som använder geostakettillämpningar.