Dokumenttagg: sjukpenninggrundande inkomst

Ny utredning om sjukpenninggrundande inkomst

En utredning har haft i uppdrag att se över reglerna för sjukpenninggrundande inkomst som ligger till grund för beräkning av bland annat sjukpenning och föräldrapenning – ”Ett trygghetssystem för alla”.