Dokumenttagg: Skandiabanken

Skandias rapport om ungas svårigheter att köpa bostad

Skandia har tagit fram en rapport om svårigheterna för unga vuxna att få bostadslån som kan finansiera köpet av en lägenhet. Skandia har kartlagt var en 28-åring kan köpa en normalstor etta i 25 av Sveriges större städer. Enligt rapporten är det inte möjligt att få ett bostadslån som täcker kostnaden för en lägenhet i 13 av Sveriges 25 största städer.