Dokumenttagg: Skatt

Ny lagrådsremiss om skatteregler för tjänstepensionsbolag

Regeringen offentliggjorde den 19 juni en lagrådsremiss om beskattning av tjänstepensionsföretag. I lagrådsremissen föreslås att tjänstepensionsföretag — och svenska europabolag och europakooperativ som bedriver motsvarande verksamhet — ska tillämpa de särskilda bestämmelserna för livförsäkringsföretag i inkomstskattelagen.

Sveriges nya skatteavtal med Portugal

Skattefria utbetalningar av tjänstepension till personer bosatta i Portugal ska stoppas genom ett nytt skatteavtal mellan Sverige och Portugal.  Avtalet träder i kraft tidigast i januari 2020.

Brummer Lifes underkända goodwillavdrag

Brummer Life fick inte rätt i domstol, sedan man överklagat Skatteverkets beslut att underkänna ett goodwillavdrag på 18 miljoner kronor. Goodwillen uppstod 2011 då Brummer Life förvärvade ett livförsäkringsbestånd från Folksam Fondförsäkring.