Dokumenttagg: skattetillägg

Kammarrättens dom om Eurobens skattetillägg

Kammarrätten i Stockholm meddelade i en dom den 25 mars att inte gå Euroben till mötes och upphäva Skatteverkets beslut om ett skattetillägg på 550 000 kronor för att bolaget tidigare lämnat felaktig information.