Dokumenttagg: SKI

SKI Försäkring 2021

Svenskt Kvalitetsindex har publicerat sin årliga mätning av kundnöjdheten i försäkringsbranschen.