Dokumenttagg: skiljeman

Svea hovrätts dom efter skiljedomen mellan If och DSV

Svea hovrätt har i en dom slagit fast att skiljemannen i en tvist mellan If och DSV efter en transportskada, inte överskridit sitt uppdrag genom att uttala sig om när det skadade godset levererades, något som hade avgörande betydelse för när preskription i ärendet inträffade.