Dokumenttagg: SKR

Diskussionen om åldern vid pensionsprognoser

En arbetsgrupp skapades under våren för att diskutera vilken pensionsålder som ska användas i framtiden vid pensionsprognoser, i första hand från minPension. Här kan du ta del av Svensk Försäkrings beskrivning av förutsättningarna vid ett möte i gruppen.