Dokumenttagg: solvens

Försäkringsföretagens solvenssituation vid årsskiftet

Den 1 april publicerade Finansinspektionen statistik över försäkringsföretagens solvenssituation vid utgången av fjärde kvartalet, enligt den så kallade snabbspårsprocessen med utgångspunkt från regelverket för Solvens 2-rapporteringen.