Dokumenttagg: sparbankerna

Swedbanks undersökning om svenska folkets attityd till premiepensionen

Enligt en undersökning av Sifo på uppdrag av Swedbank och sparbankerna tycker tre av fyra  att det är bra att själv kunna välja hur premiepensionen ska placeras — samtidigt som många tycker att det är svårt att veta hur de ska placera pensionspengarna. Swedbank menar nu att det finns skäl att diskutera en höjning av avsättningen till premiepension.