Dokumenttagg: SPP

Dom i kammarrätten om moms i SPP

Den 4 april föll dom i Kammarrätten i Stockholm i ett mål som gäller huruvida moms på vissa fondtjänster i SPP ska vara avdragsgill eller inte. Domstolen gick på Skatteverkets linje och slog fast att momsen på tjänsterna inte är avdragsgill.