Dokumenttagg: SPV

Diskussionen om åldern vid pensionsprognoser

En arbetsgrupp skapades under våren för att diskutera vilken pensionsålder som ska användas i framtiden vid pensionsprognoser, i första hand från minPension. Här kan du ta del av Svensk Försäkrings beskrivning av förutsättningarna vid ett möte i gruppen.

SPV:s rapport om pensionsavgångar i staten

SPV har lämnat en rapport om pensionsavgångar i staten till regeringen. Av rapporten framgår bland annat att det är en ökning av personer som tar ut sin pension före 65 års ålder. Störst är ökningen hos polisen. Samtidigt ökar också antalet personer som tar ut sin pension först vid 67 års ålder.

Regeringen gav SPV nobben

Efter knappt 13 år hade regeringen funderat klart på SPV:s förslag för att minska problemen med återkrav av bruttosamordnade pensioner. Regeringens beslut blev att helt och hållet avvisa SPV:s förslag.

SPV:s begäran om lagändring

År 2004 begärde SPV en lagändring för att minska problemen med återbetalningskrav för bruttosamordnade pensioner. Problemen uppstod när SPV förlorade rätten att betala ut allmän pension.