Dokumenttagg: Stockholms tinvgsrätt

Stämning mot Nord Fondkommission

En stämningsansökan har kommit till Stockholms tingsrätt, där en missnöjd kund till CV & Partners AB — ombud till Nord Fondkommission — kräver skadestånd efter rådgivning om en investering som inte motsvarat förväntningarna.