Dokumenttagg: Stockhoplms tingsrätt

Domen i Falcon Funds-målet

Under fredagen meddelade Stockholms tingsrätt dom i det omfattande mål där företrädare för Falcon Funds stått åtalade för bland annat mutbrott, trolöshet mot huvudman och bedrägeri.