Dokumenttagg: Sweco Structures AB

Gjensidiges stämning mot Swecos Structures AB

Gjensidige har skickat in en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt mot Swecos Structures AB, avseende skadestånd för konsultskada i samband med att ett nybyggt förråd rasade vid Nacka Gymnasium år 2017.