Dokumenttagg: trafikförsäkring

HD meddelade PT för omprövning av trafikskadeersättning

Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd för en tvist om trafikskadeersättning, där Zurich är försäkringsgivare. En försäkringstagare har begärt omprövning av ersättningen för inkomstförlust. Om försäkringstagaren får rätt i HD kan det innebära en annan bedömning av orsakssambandet mellan personskada och arbetshinder.