Dokumenttagg: Trygg-Hansa

Trygg-Hansa fick rätt i HD i tvist om Breitlingklocka

Högsta domstolen har efter ett överklagande från Trygg-Hansa slagit fast att interimistisk kvarstad gäller för en stulen Breitlingklocka med hänsyn till att säkerhet från ett försäkringsbolag vid kvarstad är jämförbar med säkerhet från en bank.