Dokumenttagg: upphandling

Dom i tvist om Löfs upphandling av läkare

Förvaltningsrätten i Stockholm har meddelat dom i en tvist gällande upphandling av ramavtal avseende medicinska rådgivare genomförd av Regionernas Ömsesidiga Försäkringsbolag, Löf.