Dokumenttagg: utredning

Utredning om företagares trygghetssystem

Utredningen om ett förbättrat trygghetssystem för företagare presenterade den 14 december sitt betänkande ”Ett förbättrat trygghetssystem för företagare – enklare och mer förutsägbart”.

Ny utredning om åtgärder mot penningtvätt

Den 31 maj lade en utredning om stärkta åtgärder mot penningtvätt fram sitt betänkande. Utredningen har haft i uppdrag att analysera vilka åtgärder som kan vidtas för att stärka arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Utredningsförslaget om grönt pensionssparande

Den 31 mars överlämnade utredningen om grönt sparande sitt betänkande till regeringen. Utredningen har bland annat kartlagt hur kapitalmarknaden beaktar miljö- och klimatfrågor i dag och analyserat om projekt som bidrar till miljömålen i dag får tillräckligt mycket investeringar.