Dokumenttagg: utredning

Ny utredning om sjukpenninggrundande inkomst

En utredning har haft i uppdrag att se över reglerna för sjukpenninggrundande inkomst som ligger till grund för beräkning av bland annat sjukpenning och föräldrapenning – ”Ett trygghetssystem för alla”.

Utredning om företagares trygghetssystem

Utredningen om ett förbättrat trygghetssystem för företagare presenterade den 14 december sitt betänkande ”Ett förbättrat trygghetssystem för företagare – enklare och mer förutsägbart”.

Ny utredning om åtgärder mot penningtvätt

Den 31 maj lade en utredning om stärkta åtgärder mot penningtvätt fram sitt betänkande. Utredningen har haft i uppdrag att analysera vilka åtgärder som kan vidtas för att stärka arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism.