Dokumenttagg: utredningsdirektiv

Tilläggsdirektiv för Premiepensionsutredningen

Regeringen har fattat beslut om tilläggsdirektiv för utredningen om premiepension, bland annat innebärande att den myndighet som handlar upp fonder i framtiden till fondtorget för premiepensionen ska fungera som en nämndmyndighet med Pensionsmyndigheten som värdmyndighet.