Dokumenttagg: Vänsterpartiet

V-motion om höjda kapitalkrav för fossila investeringar

I en riksdagsmotion kräver flera företrädare för Vänsterpartiet att försäkringsbolags investeringar i tillgångar kopplade till fossil energi ska medföra höjda kapitalkrav än andra typer av investeringar. Motionärerna vill också höja miljökraven på infrastrukturinvesteringar som ger lägre kapitalkrav.

V-motion om att utreda privata vårdförsäkringar

Sju vänsterpartister, med Karin Rågsjö som första namn, skriver i en riksdagsmotion att riksdagen bör fatta beslut om att genomföra ytterligare utredningar av hur privata sjukvårdsförsäkringar påverkar den offentliga vården.

Motion från nio vänsterpartister om höjning av LAS-åldern

Nio riksdagsledamöter från Vänsterpartiet skriver i en riksdagsmotion att rätten till tre månaders uppsägningstid bör gälla för arbetstagare som fyllt 69 när anställningsskyddet förlängs till 69 år och att det gällande regelverket om saklig grund för uppsägning och krav på skriftligt besked ska bibehållas. Dessutom bör Pensionsgruppen upplösas, menar motionärerna.